ĐỪNG CHE CHỖ NỌ ĐẨY CHỖ KIA (P2)

Trang chủ: http://choibaibac.net

Bởi vì trong đối xử; bạn không thể lo đến thể diện vầ lợi ích của người khác được. Bạn cho rằng lo được đi chăng nữa thì người khác lại không nghĩ như vậy; thậm chí về cơ bản cũng có thể là không cảm nhận được. Trong đối xử, bạn cũng không thể để ý đến lập trường của từng người được. Cảm thụ chủ quan và yêu cầu của mỗi người là khác nhau. Bạn muốn làm cho người khác hài lòng; nhưng trên thực tê người ta lại không hài lòng.

Sản phẩm Vali du lịch

Kết quả là? Có hai khả năng:

Đầu tiên; đế mọi chuyện hoàn tất thì bản thân đã thấm mệt. Bởi vì sợ người khác không hài lòng cho nên phải cẩn thận xem xét đến nét mặt; đoán tâm tư của người khác. Khổ sở như vậy e rằng làm cho tâm trí mệt nhọc rồi.

Mua online balo du lịch

Sau đó; do người khác đoán ra được nhược điểm là bạn muốn mọi chuyện hoàn tất sẽ yêu cầu theo kiểu được voi đòi tiên. Bởi vì họ cũng biết rằng bạn sẽ không tức giận; thê là tự nhiên bạn trở thành một đồ ngốc nghếch siêu cấp trong thiên hạ đế mọi người coi thường; làm ơn mà mọi người cũng chẳng cảm ơn.

Xem thêm dây lưng nam công sở

Thế thì phải làm gì đây?

Làm những thứ mà bạn nên làm; củng có thể nói là những cái bạn cho là đúng; bạn sẽ không bị dao động khi làm. Tham khảo ý kiến của người khác cũng phải để ý đến ý kiến của bản thân mà không cần phải xem nét mặt của người khác. Làm như vậy quả thật là có nhửng lúc làm cho người khác không vui nhưng bạn lại không bị dao động; xong việc lại nhận được sự tôn trọng của mọi người. Con người thì bao giờ cũng chấp nhận công lý; trừ phi là bạn làm các việc cá nhân.

Làm như vậy, sẽ có người khen bạn mà cũng có người chê bạn. Nhưng người mà muốn việc gì cũng hoàn hảo; thì chỉ được kết quả là mọi người đều’ cười chê.

poker

Leave a Reply