Cái khi đã trốn được xuống tàu đánh bài cào

Cái khi đã trốn được xuống tàu.. ra khỏi Ô..cấp ..Cap Saint Jacques.. là ra ngoài vòng con mắt bàn lòng của bọn thám tử.. lại sang Hương Liễu là tô giới Anh thì hẳn chẳng lo điều gì bất trắc xảy đến. Chẳng phải đất Anh nổi tiếng tôn trọng tự do nhất thế giới và hay bao bọc chính trị phạm quốc tế ư!?
Kỳ thật.. họ chỉ khéo giả kẻ giả tính. Hễ là tụi thực dân chuyên môn đi giành quyền cướp đánh bài chắn đất thiên hạ mà sống.. thì dù ở đâu cũng cái lò.. cái khuôn đúc ra. Bao giờ họ cũng bênh vực giúp đỡ lẫn nhau.. chớ định chính trị phạm nào đến núp dưới bóng cờ họ mà tôn trọng công pháp chẳng bắt hộ nhau.
Cuối năm Giáp Dần.. ông Chinh Nham cũng vì tin ở kẻ Anh tôn trọng quốc tế công pháp đối bằng chính trị phạm.. cho nên đến Hương Liễu tức là đưa ta vào miệng con cọp dữ.

Cái khi đã trốn được xuống tàu đánh bài cào

Trong vòng 40 năm nay thiếu gì nhà bôn tẩu quốc sự ta.. như Đặng Tử Kính.. như Tạ Thu Thâu.. đã bị cảnh sát Anh bắt ở Hương Liễu.. ở Tân Gia Ba 21 .. hoặc ở tô giới Thượng Hải.. rồi giao trả cho Pháp. Tội nghiệp các ta đặt bao nhiêu hy vọng vào các đất đồng minh dân chủ.. rồi phải ngẩn kẻ trắng mắt bằng nhau đánh bài dân gian khi được trông thấy chính kẻ Anh che chở dìu dắt cho bọn thực dân cướp lại Nam bộ.
Ông lên bờ.. ngụ vào cái vùng trú quen.. trong trí đang mừng thầm đã thoát được nguy hiểm và yên ổn xếp đặt hành trình đi Xiêm nay mai.. bỗng cái tảng sáng.. lính cảnh sát trinh thám Anh rần rộ 22 vây nhà bắt ông và dẫn đi.
Trước mặt viên cảnh sát trưởng Anh ông giữ thái độ rất trấn tỉnh.. chẳng lộ vẻ gì lo lắng.. hoảng hốt.. cái hai nói ta là kẻ Tàu làm ăn Vương thiện.. tự nhiên bị bắt là tính làm sao!?


.. Anh là Vương Ngọc Vinh.. kẻ Lạc Vĩnh bị kết án bạo động! .. Viên cảnh sát trưởng nói.
.. Ồ! Các ông bắt láo. Ta chính là Vương Chinh Nham.. kẻ Nhất Tề.
Mặc ông chối cãi.. ty cảnh sát chính trị Anh cứ cho giải đến đối chất ở Lãnh sự quán Pháp. Sự thật chính viên Lãnh sự Pháp nhờ mật thám Anh ở Hương Liễu bắt hộ.. theo điện văn của Chính phủ Đô hộ đánh bài đổi thẻ cào Bắc Dương thỉnh cầu.
Tại đây.. ông cũng cái mực bình tĩnh.. đưa ra hộ chiếu nọ.. chứng tá 23 kia.. hết sức biện bạch ta chẳng phải kẻ Lạc Vĩnh.. mà thật là kẻ Nhất Tề. Đã là kẻ Nhất Tề lại chẳng phạm tội gì ở Hương Liễu.. hơn nữa chẳng có chuyện gì dính dáng bằng Pháp.. thế mà kẻ ta bắt bớ giam cầm cái cách vô cớ.. té ra khinh miệt chủ quyền Nhất Tề.. xâm phạm cái ai tự do mà xưa nay hai đất Pháp.. Anh vẫn khoe tuyệt đối tôn trọng và bảo hộ.. thêm vào đó xâm phạm cả quốc tế công pháp nữa.

Leave a Reply