Chẳng ai định tới đánh bài ăn điểm

Chẳng ai định tới sự bị bắt.. vì ông về đất bằng thông hành hộ chiếu Nhất Tề và hành tung giữ cực bí mật chắc chẳng thể xảy tới sự chẳng may.
Đồng chí Nam bộ mong đợi mãi đến tháng Tư năm sau ..tháng năm 1014.. có kẻ ở Hà Nội vào nói cho anh em biết cái tin sét đánh:
.. Chinh Nham bị bắt rồi!
.. Khổ chưa! Thảo nào các ta thêm trông tin thêm biệt. Bị bắt ở đâu!?
.. Bị tụi trành 10 của Pháp lừa bắt được ông ở Hương Liễu.. đã giải về Hà Nội giam trong Hỏa Lò.
Những kẻ quen biết và hiểu rõ chí hướng của ông khi nghe tin đều phải ngậm ngùi đánh bài 2 người than thở:
Đáng tiếc! Đáng tiếc! Thế là kế hoạch ..doanh điền.. luyện binh.. của các ta tiêu tan và đất nhà lại mất thêm cái lòng tráng sĩ!
Thật thế.. ông bị bắt tại Hương Liễu.

Chẳng ai định tới đánh bài ăn điểm

Thì ra ông lên Nam Vang mới ở có mấy ngày.. cùng cha già em bé chưa được thỏa tình mười năm ly biệt.. đã có tin mật báo cho hay rằng kẻ Pháp hiện đang tầm nã ráo riết.. vì hành tung bại lộ mất rồi.. nên kíp xa chạy cao bay.. chẳng thì nguy hiểm.
Đã thế thì cái giờ lưu lại Cao Miên tức là cái giờ hiểm nghèo.. ông vội vã tìm cách tẩu thoát. Đầu tiên định chạy thẳng qua Xiêm là nơi đã mục đích nhắm từ trước.. chỉ cách Nam Vang có cái ngày đường ô tô đến biên giới.
Nhưng lại định tung tích đã bại lộ.. kẻ Pháp tất đã báo tin và giăng lưới khắp nơi.. bây giờ sang Xiêm cũng nguy mà phần nguy lại có lẽ nhiều hơn. Vì bà con ta thù ghét chính tài liệu đô hộ.. trốn sang đánh bài bằng tiền thật ở Xiêm nhiều.. cho nên kẻ Pháp tổ chức công việc do thám rất chặt chẽ.. ngay trong sứ quán Pháp tại Bangkok có cái cơ quan riêng để trinh sát hành động của phái Lạc Vĩnh phản đối.. chẳng ai chẳng biết. Từ trước.. vô số kẻ bô đào 20 đã sa vào lưới ấy mà kẻ làm ngư ông chính là cái kẻ đồng bào Nhất Tề vùng bằng kẻ Pháp.


Nay muốn thoát hiểm mà lại chạy sang Xiêm.. khác nào con cá dưới sông hồ tự nhẩy lên.. đặt ta trên thớt của chú đầu bếp.
Thôi thì công việc mưu toan bên Xiêm để cái vài tháng nữa sẽ hay. Giờ phải tìm cách thoát thân đã. Thân còn thì công việc ấy sớm muộn cũng có dịp thi thố.. nếu để ta lọt vào lòng kẻ thù thì đánh bài ba cây mất cả tự do.. tuyệt hẳn hy vọng.
Ông Chinh Nham suy định thế rồi.. trở xuống Sài Gòn.. lẩn lút ở Chợ Lớn hết vài tuần.. mới thu xếp được bằng bọn thủy thủ khách dưới tàu họ đem đi trốn sang Hương Liễu.

Leave a Reply