Đánh xóc đĩa nhiều như vậy sao không trùng hợp

– Đắc nhi! Quay lại! Đắc nhi! Đắc nhi! Quay về thôi!
Gã giơ roi quất loạn lên. Nhưng con xóc đĩa 23zdo lừa vẫn ra sức chạy về phía bắc mỗi lúc một nhanh hơn.
Phu xe ngoác miệng ra mắng chửi:
– Tổ cha con lừa thối tha này? Tao báo mi game xóc đĩa 23zdo quay lại cơ mà? Đắc nhi! Đứng lại! Đứng lại!

Con lừa phải gió này sao mày chơi xóc đĩa 23zdo online không chịu nghe lời?
Gã càng la, con lừa càng chạy gấp chẳng chịu dừng lại…
Giữa lúc ấy có tiếng vó ngựa vang lên. Hai người kỵ mã lướt tới đi bên cạnh xe lừa là hai hán tử thân hình cao lớn.
Vi Tiểu Bảo khẽ bảo với Song Nhi:

– Động thủ đi!
Song Nhi nhoài mình về phía trước xóc đĩa 23zdo online phóng chỉ điểm trúng vào lưng gã phu xe. Gã phu xe láo đảo người rồi ngã nhào xuống đất. Gã rú lên một tiếng vì đã bị con ngựa đi bên xéo trúng vào mình.

Hán tử cưỡi trên lưng ngựa phi người vọt lên ngồi vào chỗ tên phu xe.
Song Nhi lại phóng chỉ điểm tới. Nhưng đánh xóc đĩa 23zdo võ công gã này không hề tầm thường.
Gã xoay mình chụp lấy cổ tay Song Nhi.

Song Nhi xoay tay phóng chưởng toan đánh vào mặt gã.
Hán tử vung tay trái ra gạt phát chưởng xóc đĩa 23zdo của thị. Tay phải gã chụp vào đầu vai thị.
Hai người ngồi trên xe lừa khó lòng xoay xở, chỉ ra chiêu đánh nhau nhanh như tia chớp.
Trong nháy mắt hai bên đã trao đổi game xóc đĩa 23zdo bảy tám chiêu. Con lừa vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Người kỵ mã mé trái la lên:

Sâm lốc đến bao giờ mới nhiều người biết

Sâm lốc đến bao giờ mới nhiều người biết

– Làm sao đây! Các ngươi đang sâm lốc giỡn nhau ư?
Binh một tiếng? Hán tử trên xe bị một chưởng của Song Nhi đánh trúng vào ngực hất tung ra ngoài.
Hán tử kia thấy vậy liền vun roi đánh tới.

Song Nhi vươn tay tóm được đầu đánh sâm lốc roi tiện tay giật mạnh một cái.
Con lừa vẫn cứ chay như bay về phía trước. Hán tử bị giật mạnh ngã ngựa vội buông roi ra miệng thét lên.
Song Nhi cầm lấy dây cương đưa cho Vu Bát nói:
– Ngươi ngồi lên ruổi xe đi.

Vu Bát đáp:
– Tại hạ… tại hạ… thực không biết ruổi xe.
Vi Tiểu Bảo nhảy vọt ra ngồi chỗ dong xe, cầm lấy chơi sâm lốc online dây cương. Tuy rằng gã không biết ruổi xe nhưng nghĩ là việc này chẳng co gì khó khăn, hắn liền bắt trước tên phu xe quát mấy tiếng Đắc nhi! Đắc nhi! Rồi tay trái thả lỏng dây game sâm lốc cương, tay phải kéo riết lại, bắt lừa quay đầu như cưỡi ngựa.

Quả nhiên con lừa quay đầu lại ngay chứ đâu có quật cường gì?
Nghe tiếng vó ngựa lại dồn dập, chơi sâm lốc mười mấy tên ky mã đuổi tới nơi.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi cho lừa chạy ra lối khác.
Bọn ky mã cũng bắt ngựa đuổi theo rất gấp. Ngựa chay nhanh sam loc hơn là lừa kéo xe. chỉ trong khoảnh khắc bọn kỵ mã đã bao vây được cỗ xe lừa.

Xóc đĩa ai cũng biết là game ăn tiền

Xóc đĩa ai cũng biết là game ăn tiền

Vi Tiểu Bảo thấy bọn hán tử cưỡi ngựa đều đeo binh khí bên mình liền lớn tiếng hỏi:
– Giữa ban ngày ban mặt các ngươi dám cướp đường ở ngay gần chân thành ư?

Một tên kỵ mã cười đáp:
– Bọn tại hạ là sứ giả mời khách chứ không phải là cường đạo cướp đường. Vi công tử! Gia chủ tôi mời công tử đi uống rượu.
Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi:

– Chủ nhân của các vị là ai?
Hán tử đáp:
– Công tử cứ tới nơi sẽ rõ, nếu chủ nhân tại hạ chẳng phải là bạn hữu với công tử đời nào lại mời công tử đến uống rượu?

Vi Tiểu Bảo nhận thấy cử chỉ của bọn người này ra chiều rất bí hiểm quyết không phải vì lòng tử tế đi mời khách đãi rượu gã liền đáp:
– Nếu các vị không nói rõ tên quý chủ nhân thì chắc không phải thực lòng mời khách. Hãy tránh đường cho bọn ta đi.

Leave a Reply