Hãy để cấp dưới biết là bạn rất coi trọng anh ta

Thành tích của một cồng ty là tập hợp tất cả nỗ lực của tất cả các thành viên trong công ty đó. Thành tích của một phòng hay của nhân viên phòng đó chính là thành tích chung của cả công ty.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm cho thuê xe hơi mới thủ tục đơn giản

Thành tích và thành quả là sự phản ánh rõ ràng tình hình làm việc của nhân viên cấp dưới. Do vậy, làm thế nào để có thể thành công trong việc điều động cấp dưới, điều này có quan hệ mật thiết với việc nâng cao hiệu quả công việc cũng như nâng cao thành tích của tập thể.
Nếu ông chủ nào có thể tìm thấy nơi nhân viên mình những động cơ tốt, đốt cháy lòng nhiệt tình của họ thì chắc chắn sẽ làm cho những nhân viên này có thể toàn tâm toàn lực làm tót công việc. Như vậy cũng có nghĩa là bạn đã đưa cho cấp dưới của mình lí do không thể không nỗ lực làm việc. Cấp dưới sẽ tự nhiên chấp hành một cách có hiệu quả nghiệp vụ của mình để có thể đem lại cho ông chủ một thành quả to lớn.

> Xem thêm: Mẹo cho thuê xe du lịch và mua bán ô tô cũ ở Hà Nội

Một người lãnh đạo anh minh sẽ không cho phép mình cố ý hay thậm chí có ác ý lừa dối cấp dưới, nhưng đôi khi cũng phải nói những lời nói dối có thiện ý để không làm hại đại cục. Ví dụ như nói khoa trương những ưu điểm nhỏ của cấp dưới, hay khen thưởng cho họ mặc dù thành tích của họ cũng không phải là cao. Đây chính là sự khẳng định trực tiếp tài năng của nhân viên. Vì vậy hãy biết cách lợi dụng sự khen ngợi để khuyến khích họ. Ví dụ như ông chủ của một công ty đã khen ngợi nhân viên của mình như sau: “Vương à, phát hiện của cậu hôm nay thật kịp thời, rất quan trọng, làm cho kế hoạch của chúng ta được điểu chỉnh hoàn thiện hơn, nếu không, hậu quả thật nghiêm trọng”. Có lẽ, phát hiện này không phải quá quan trọng, sự ảnh hưởng của nó cũng không có gì lớn lắm. Nhưng điều quan trọng là ông chủ đã giấn tiếp nói cho cậu Vương đó là “trong mắt tôi, cậu là người được việc!”. Câu nói này là để khẳng định giá trị của cậu Vương đó, đem lại cho anh ta động lực lớn trong công việc. Ồng chủ nếu muốn cấp dưới dốc toàn lực làm việc để đạt được mục tiêu, thì phải tìm thấy cho cấp dưới động cơ, và đem lại cho anh ta động cơ này, ví dụ như: sự cổ vũ tinh thần, không gian tự do phát triển, đánh giá công bằng…

Tham khảo: http://choibaibac.net/ và xem thêm nhiều thông tin chi tiết tại đây

Leave a Reply