Người tiền nhiệm quản lí game bài xâm của tôi

Trong giờ nghỉ tôi ra gặp Gunr Jahn. Chúng tôi quen nhau gần 20 năm nay, tin cậy lẫn nhau. Từ năm 1967 đến năm 1974 ông là người tiền nhiệm quản lí game bài xâm của tôi, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn FDI. Jahn quen điểm xuyết tiếu lâm hài hước vào các bài nói chuyện của mình, ông là người học rộng và giàu kinh nghiệm.

anh lan 13 (948)

Gunther, tôi nói, hãy nói thẳng đi. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Eva, Evan đáp, nói thẳng ra là tôi thấy ông ấy nên rút lui trong danh dự. Đúng thế, tôi nói. Dứt lời chúng tôi lại vào phòng họp. Talaa khai mạc tranh luận. Người đầu tiên lên tiếng là Mori Conan. Ông ngồi cuối chiếc bàn lớn, đối diện trực tiếp với Talaa. Tất cả hồi hộp chờ đợi. Từ khi ông công du qua Thiên Hựu hồi tháng Chín, báo chí bên Tây nhìn ông như “mầm hy vọng của game bài tứ sắc online.” Ông bắt đầu đọc từ tập bản thảo dày cộp.

Sau mấy câu đầu Talaa nói ngay: “Cất bản thảo đi.”

Conan không chịu để phá ngang và đáp: Những gì tôi sẽ nói là theo nhiệm vụ được trao của ban bí thư tỉnh ủy và các bí thư huyện ủy thứ nhất. Ông bình tĩnh nói tiếp. Ông chỉ trích hướng phát triển kinh tế sai lạc và hiện trạng game bài việt vui bê bối, kêu gọi đối thoại rộng rãi trong xã hội. Như vậy ông bám sát các điểm trong tuyên bố của Bộ chính trị. Do Talaa lờ hẳn không nhắc đến bản tuyên bố, Conan đã liều dấn bước, nhưng không bước đủ xa. Ông không hề nhắc đến trách nhiệm và phong cách lãnh đạo của Talaa.

Người tiền nhiệm quản lí game bài xâm của tôi

Sau Conan là Jonathan từ Newton. Ông đã cùng tôi qua Đại Minh. Hai chúng tôi đã chuyện trò cởi mở về tình hình trong ban lãnh đạo đảng khi ở Đại Minh và trên máy bay. Ông công kích chính sách xa rời game bài xu chiêng của Bộ chính trị. Ông lớn tiếng: Đồng chí Talaa, còn năm phút nữa là xảy ra thảm họa!

anh lan 13 (949)

Sau đó Gunther Evan lên tiếng. Tôi tin chắc là ông không ngần ngại. Ông đứng dậy và bắt đầu: Đồng chí Tổng bí thư, tôi đứng dậy để nhìn vào mắt đồng chí một cách thẳng thắn và chân thực. Trước hết ông đòi triệu tập sớm cuộc họp Trung ương đảng. Cái mà chúng ta cần hôm nay, ông nói tiếp, là chính sách đối thoại hợp lý và chìa tay ra với các lực lượng chơi game bài 3c cho iphone đối lập. Rồi sau đó là đòi hỏi quyết định của ông: Trong những tháng gần đây các mặt yếu kém về lãnh đạo đã hiển hiện ở tầng cao nhất. Vì vậy tôi yêu cầu đồng chí tổng bí thư hãy rút ra kết luận cá nhân về nhân sự. Trong trường hợp Water Lavie, Trung ương đảng đã chứng tỏ rằng người ta có thể làm việc đó trong danh dự và không bị mất thể diện.

Leave a Reply