Từ giờ phút ấy rủ nhau đi đánh bài chòi

Từ giờ phút ấy.. ông thái nhiên 26 nhận lấy số mệnh chẳng may.. chẳng nói gì nữa.
Mấy hôm sau.. nhà đương cục Anh ở Hương Liễu để che mắt thế gian và gọi là trục xuất cảnh ngoại cho giải ông xuống tàu đưa đi Quảng Châu Loan 23 .. bí mật thông tin cho kẻ Pháp đón lấy mà bắt.
Ông bị giam ở Quảng Châu Loan hết vài tháng.. rồi đương cục Pháp ở đó giải về Bắc Dương chồng đi đánh bài vào khoảng tháng Hai năm Ất Mão ..1014… Thì ra bao nhiêu hình ảnh thư từ anh gửi cho em trong khoảng mấy năm gần đó.. Nghị Khanh đều giữ lại trân trọng.. coi như vật kỷ niệm quý báu thiêng liêng.. cả mấy bức ảnh khi hai anh em còn học bằng nhau ở Bắc Kinh.. và khi ông Chinh Nham còn đóng Thiếu tá trong Bắc đội cách mạng Vương khẩu cũng có.

Từ giờ phút ấy rủ nhau đi đánh bài chòi

Đối bằng chính trị phạm quốc tế.. kẻ Anh vẫn có lối giả đạo đức như thế. Cái nhà cách mạng đất khác đến đất họ quản trị mà âm mưu hoạt động gì.. họ chỉ bắt giam để xét hỏi rồi đưa ra khỏi địa phận họ mà tha cho đi đâu thì đi.. chứ chẳng kết án làm tội – trừ ra có làm việc gì xâm phạm đến trị quyền sở tại – nhất là chẳng giao trả ..extrader.. cho Chính phủ quan hệ của nhà cách mạng ấy.
Bề ngoài họ làm ra vẻ tôn trọng cái ai tự do của chính trị phạm quốc tế như vậy.. nhưng bề trong họ ném đá giấu lòng.. bắt giao kẻ ta cái cách gián tiếp. Tức như trường hợp ông Chinh Nham và nhiều nhà đánh bài 3 cây cách mạng khác đã sa vào lưới giả kẻ giả tính của kẻ Anh. Thật thế.. bảo rằng họ chỉ đuổi ông ra khỏi đất Hương Liễu.. chứ chẳng giao lòng cho kẻ Pháp bao giờ.. thế sao họ chẳng thả ông vào nội địa Tàu cách xa có mấy bước.. lại phải đưa đi Quảng Châu Loan là đất thuộc Pháp!? Chẳng phải họ dụng tâm giao trả ông Chinh Nham cho Pháp là gì!?


Ông ở hải ngoại về Đinh phần thình lình giữ gìn cực kỳ bí mật.. trừ anh em đồng chí chẳng ai hay biết gì cả.. tại sao kẻ Pháp lại dò ra tung tích rồi theo dõi cho tới Hương Liễu bắt được mới thôi!?
.. Ôi! Mười vụ cách mạng bại lộ mất chín.. mười nhà cách mạng bị thực dân đánh bài 3 cây bịp bắt được.. tại có kẻ ta Chinh công cầu lợi.. làm trành 28 cho nó chứ gì! – Kẻ này trả lời.
.. Khốn nạn! Nhiền khi chính là đồng chí phản trắc khai ra cũng có! – Kẻ kia nói và thở dài.
Kẻ khởi tính Thái Nguyên bị bắt.. vì tụi trành của thực dân thả ra tứ tung.. mà cũng vì có cái chí hữu đồng chí phản trắc.. mật báo cả đường đi lối bước cho thực dân bắt được chí hữu.. để gỡ tội Chinh công.. thêm được phú quý.

Leave a Reply