Vậy thì họ phải Chinh thức trả lại tự do đánh bài đổi thẻ trên iphone

Vậy thì họ phải Chinh tức trả lại tự do cho ông.. hay là nếu họ còn có chỗ ngờ vực chẳng tin.. phải trao trả về nhà đương cục Quảng Châu xử lý.. chứ họ chẳng có quyền bắt giam ở đất Nhất Tề cái kẻ Nhất Tề vô tội thế này. Kết thúc.. ông nói sự bắt giam ngang ngược này có lẽ sinh chuyện phiền phức về ngoại giao.. vì Nhất Tề Dân Quốc đánh bài đổi thẻ cào trên điện thoại chẳng phải đâu nhu nhược như Mãn Thanh lúc nọ.. quyết chẳng nghe cho cái tên dân đất ta bị bạc đãi lạ lùng đến thế.
Đại khái những lý do ông dẫn ra cứng cỏi.. hợp lẽ.. mà thái độ lại ung dung.. thần sắc bất biến.. có lúc gieo mầm phân vân lưỡng lự vào đầu óc viên lãnh sự Pháp.
Kẻ chủ vùng trú và mấy kẻ chí hữu Tàu ở Hương Liễu cũng sẵn lòng đến làm chứng hộ ông quả là công dân Nhất Tề trăm phần trăm.

Vậy thì họ phải Chinh thức trả lại tự do đánh bài đổi thẻ trên iphone

Song cái sự ngẫu nhiên.. cái điều bất ngờ.. tự nhiên vung lòng hất đổ tất cả.. và nó làm chứng trái hẳn.. chẳng còn cãi vào đâu được nữa.
Ông bị bắt sau cái hai hôm.. thì bào đệ 24 là ông Nghị Khanh cũng đi học bên Hàng.. thu nghiệp ở trường Đồng văn thư viện.. nghiên cứu về kinh tế.. như cái chương trên kia đã nói.. tự Ngũ Giáo về đên Hương Liễu.
Nghị Khanh ở dưới tàu thủy lên.. chở hai.. ba rương hòm tài liệu vở hành lý đến vùng trú đánh bài đếm lá của anh. Bấy giờ mới biết sự tình anh đã lâm nạn. Kẻ vốn ốm sẵn.. Nghị Khanh thấy vùng trú anh chật chội chẳng thể ở cùng.. bèn gửi tạm hành lý ở đó.. tất tả đi Cửu Long tìm nhà đồng chí Tàu lấy nơi trú ngụ dưỡng bệnh.. đồng thời loan báo họ ra sức vận động thế nào giải thoát cho anh.. chậm trễ thì hỏng.


Trong thời gian ấy.. cảnh sát Anh thình lình đến khám xét ngụ sở ông Chinh Nham chắc định tìm lấy mảy may dấu tích gì chứng tỏ ông quả thật nhà cách mạng Lạc Vĩnh mà Pháp yêu cầu bắt hộ. Nếu chẳng có mày may gì.. tất họ trả tự do cho ‘chú khách’ đã bị bắt oan.. bắt lầm và xin lỗi khôn khéo cái hai câu cho xong chuyện.. chứ chẳng thể cầm giữ mãi được.
Bất đồ 24 mở tới mấy rương hành lý Nghị Khanh đã gửi.. họ vớ được vô số tang vật chỉ tỏ ra ‘chú khách’ ta đích thị Vương Ngọc Vinh.. đảng viên cách mạng Lạc Vĩnh mà họ bắt đúng. Cuộc khám xét đánh bài đổi thưởng 69 này vùng công và có ý tính cho họ.. như phát ra cái mũi tên mà hạ được cả đôi chim to.. vì chủ mấy cái rương hành lý bọn thực dân Pháp cũng muốn đặt lòng vào cổ kẻ thể.

Leave a Reply